De ieri și de azi: Moscova și tezaurul României

Moscova și tezaurul României

Alex F. Mihail, reporter în anul 1934 al săptămânalului „Realitatea Ilustrată”, se întreba retoric: Se va mai reîntoarce tezaurul de la Moscova?”. Au trecut aproape nouă decenii de atunci și întrebarea reporterului interbelic a rămas încă fără răspuns. Cu toate acestea, cred că nu nu trebuie să uităm să spunem povestea tezaurului românesc copiilor noștri, pentru ca și ei să cunoască adevărata față a vecinului nostru milenar, Rusia. Pentru că vor fi întotdeauna împăciutori nostalgici după vremurile apuse - sper - pentru totdeauna ale “socialismului multilateral dezvoltat” de tip sovietic, care vor susține că marele urs ar putea să ne devină prieten.
 
 
 

Ce a fost transportat acolo și ce a mai rămas neprădat


“În ziua de 15 August 1917 era mare fierbere în gara Iași. Erau acolo douăzeci de vagoane încărcate cu bijuterii, bani și alte valori de ale Casei de Depuneri. Se svonise în oraș că nemții sunt pe punctul de a trece Siretul. Transporturile Băncii Naționale a României plecaseră mai de mult. Se prepara acum ultimul transport al Casei de Depuneri. A fost ca un val vârtej, o furtună, o panică ce a întrecut pe cele de prin secolele trecute, când se auzea strigătul „Vin turcii!” sau „Vin tătarii!"

Locomotiva din capul convoiului de vagoane era sub presiune. La fiecare ceas veneau ordine și contraordine. Toată lumea își pierduse capul! Generalul Masaloff, care era pe atunci la Iași și reprezenta Rusia la noi, stăruia mereu pentru trimiterea tuturor valorilor la Moscova. Era de altfel o politică de duplicitate. După cum se vede din raportul secret dela 7/20 Nov. 1916, al Ministerului de Răsboiu Rus, generalul Polivanow, raport publicat de guvernul Sovietelor, Rusia oficială de atunci urmărea îngenuncherea României, „ale cărei interese erau contrare celor rusești”.

D. C. Ionescu, fostul director al Casei de Depuneri, care dormea în vagoanele ticsite cu comori pe liniile de garaj, amâna mereu plecarea, îngrijorat de soarta ce ar putea-o avea tezaurul pus sub paza sa. Totuși, la un moment dat, a fost un asalt al diferitelor personalități marcante aflătoare la Iași. Unul aduce în stație un geamantan, altul un pachet, altul o ladă... Era tot ce avea fiecare mai de preț: bijuterii, blănuri, covoare scumpe, tablouri, bani... Nici nu mai era timp de făcut vreun inventar sau de dat chitanță. Lucrurile se aruncau pur și simplu în vagon, fiecare rugând pe directorul Casei de Depuneri să accepte coletul pe încredere, chiar fără nici o formalitate. Numai să-l ia cu dânsul! Singura condiție, care se implora, era ca trenul să plece imediat, spre a nu fi capturat de nemți!

Aurul României

În cele din urmă a fost sugestionat și valorosul om de stat Emil Gostinescu, care a avut un cuvânt hotărâtor în această chestie. Protocolul de luare în primire a tezaurului Casei de Depuneri a fost semnat de d. Titulescu, pe acea vreme ministru de finanțe, de d.C. Ionescu, director al Casei de Depuneri și de d. Masaloff, reprezentantul nefast al Rusiei. Și convoiul cu comori a plecat! Era o valoare de aproape opt miliarde lei, pe care o pierdea România! Pe drum, directorul Casei de Depuneri a aflat despre succesele românilor la Mărășești și a voit să se întoarcă. Dar s’au opus rușii: vagoanele au fost nevoite să-și urmeze calea mai departe spre Kremlin...

De altfel ministrul României la Petrograd, Diamandi, s’a dovedit ca un diplomat cu totul neperspicace deoarece vedea toate lucrurile în roz. Cu câteva săptămâni înainte de isbucnirea revoluției, el a pus la cale o vizită în Capitala Rusiei a principelui moștenitor român, însoțit de primul ministru Ionel Brătianu. De altfel, Rusia era pentru șeful guvernului nostru de atunci, „un stat puternic, așezat pe baze solide, cu o organizație trainică, cu viitor strălucit și, pe deasupra, și interesată la mărirea României”.

Ce a trimis Banca Națională în Rusia


D. Const. I. Băicoianu, directorul Băncii Naționale, arestat de nemți în timpul ocupațiunii căci se opunea la urcarea artificială a mărcii în dauna leului românesc, a binevoit să ne dea următoarele date cu privire la ceea ce acest institut bancar românesc a trimis în Rusia, până în Februarie 1917: Peste trei sute de milioane (exact 314.580.466) lei aur în 2140 casete sigilate și alte șapte casete în valoare de șapte milioane lei aur, cuprinzând bijuteriile reginei Maria. În valoarea de azi a aurului (notă: 1934 – anul apariției articolului), se poate prețui la aproximativ zece miliarde lei suma trimisă în Rusia, de către Banca Naționala a României. Guvernul lui Ion Brătianu continua să acorde cel mai larg credit regimului putred rusesc, chiar după isbucnirea revoluției. După începerea prăbușirii, toate încercările de a restabili Rusia țaristă, toți aventurierii care urmăreau acest scop, erau priviți cu simpatie de I. Brătianu: Kornilov, Kaledin, Duchoniu, S. Korapadski și mai târziu Wrangel și Kolceag.

CUM AU GARANTAT PUTERILE MARI


În ziarul România din 21 Ianuarie 1918 a apărut un comunicat oficial, arătând că tezaurul a fost dus la Moscova după invitarea Rusiei. Guvernul, românesc văzând, la un moment dat, că tezaurul este în primejdie, l-a pus sub garanția colectivă a puterilor aliate. Acestea au cerut sovietelor să le arboreze drapele deasupra imobilelor care adăposteau valorile românești. Dar deoarece puterile aliate nu recunoșteau, pe atunci, guvernul maximalist (notă: marxist), este lesne de înțeles de ce această cerere a obținut un răspuns ciudat. Maximaliștii au declarat întâi că „fondurile românești depuse la Moscova sunt intangibile pentru oligarhia română. Guvernul sovietic își ia răspunderea păstrării acestor fonduri și a predării lor în mâinile poporului român”.
 
Mai târziu însă rușii au spus că aceste valori reprezintă numai „o parte din echivalentul numeroaselor depozite lăsate de armata rusească în România, depozite care întrec cu mult valoarea tezaurului de la Moscova”.CE AM PIERDUT 


Spre deosebire de cifrele globale arătate mai sus, culese de noi la Banca Naţțonală și Casa de Depuneri, găsim în expunerea de motive la bugetul general al Statului pe 1921-1922, sub semnătura d-lui N. Titulescu, cifra de 7.922.154.989 frcs. ca valoare a tezaurului. Oricare ar fi cifra oficială, totuși e de observat că pentru comorile, trimise în Rusia, nici nu se poate face o valorificare precisă. O bună parte din tezaur este alcătuită din obiecte, ce nu se pot prețui.

Ce valoare să dăm odoarelor mănăstirești din Moldova și din Muntenia? Cum să prețuim minunatele evanghelii de la Neamț, chivolele și epitraehilul de la Bistrița, toate darurile lui Vasile Lupul și ale soției sale Tudosca de la biserica Trei Ierarhi din Iași? Între acestea era și acea minune de evanghelie scrisă de Isidor din Rădăuți... Apoi erau monedele și medaliile vechi românești ale Academiei și comorile de la Pietroasa, unice, care nu se pot plăti cu tot aurul lumii.

D-l D. Pătrăşcanu, fost deputat, care cunoaște bine chestiunea, ne-a făcut o impresionantă enumerare a comorilor românești transportate în Rusia:

- Scrisuri și titluri a!e tuturor băncilor, o parte din arhivele statului și ale ministerelor, actele orășenești ale Brașovului, aduse la București ca să fie salvate, picturile lui Grigorescu și alte tablouri rare din pinacoteca Statului și din muzeul Kalinderu, variatele gajuri ale Muntele de pietate, prețioasele colecțiuni ale Academiei Române, compuse din numeroase documente originale, 300 de pergamente cu peceți domnești, 25 de volume-manuscrise, române și slavone, tablouri și rarități, între care vestitele „Răspunsuri ale Mitropolitului Varlaam din 1644 la Catechismul calvinesc” unicul exemplar cunoscut, piese rare ale muzeului nostru de antichități, cuprinzând și vestita Cloșcă cu puii de aur, singura urmă de trecere a goților pe la noi. (notă: Tezaurul de la Pietroasa a fost restituit României în anul 1956). Odoarele lui Atanaric, tezaurul de la Pietroasa, era o podoabă a României citată în toate manualele de artă veche; descris în amănunțime și râvnit de cele mai vestite muzee. Inscripțiile gotice, cu litere runice, au fost cetite cu emoție și tălmăcite în felurite chipuri de marii învățați ai lumii. Se mai spune că s’au trimis la Moscova și unele manuscrise de ale maestrului Enescu...

CE A PIERDUT MITROPOLIA?


Nu știm dacă s’a publicat undeva vreo listă exactă de tot ce au pierdut diferitele mănăstiri și biserici. Dacă odoarele scumpe ar fi rămas aici, la noi, poate călugării cucernici le-ar fi putut păstra cu prețul vieții lor, ascunzându-le prin cule și tainițe, după cum au făcut în decursul veacurilor, pe vremea când năvăleau tătarii și turcii prin meleagurile noastre. Dar așa, a plecat totul!

Iată cate ceva numai din colecția muzeului religios al Mitropoliei Ungaro-Vlahiei: evanghelii îmbrăcate în aur și argint, nouă mitre dintre cari unele cântărind un kilogram și jumătate numai aur curat, smaragde și diamante. Una dintre aceste mitre era împodobită cu trei sute zece mărgăritare de mare preș. Mai erau treizeci și opt de cruci de piept, încrustate cu diamante sclipitoare de-ți luau ochii. Impunătoare erau și cârjele înalte de aur împodobite cu basmale. Unele din aceste basmale erau înflorate cu aproape două sute de mărgăritare. Alte basmale aveau pană la 43 rubinuri. Erau patrusprezece cârje, dintre cari unele încărcate cu topazuri. Apoi sacosuri, stihării, omofoare, epitrahile, rucavițe, mantile, covoare rare și scumpe care erau admirate de cei mai călătoriți oameni și care vizitaseră cele mai renumite muzee religioase din lume. O întreagă bogăție!

Câte Doamne și câte boieroaice, câte românce de odinioară au lucrat luni şș ani de zile, aplecate peste ghergheful lor, unde era prinsă o catifea de Genova, de Lyon, sau o stofă de aur adusă din Veneția și pe care ele brodau o perdea a Maicei Domnului sau vreo altă minunată podoabă bisericească.


NEMȚII ȘI VALORILE ROMÂNEȘTI


Ce ar fi făcut nemții cu comorile românești dacă le-ar fi găsit aici? Probabil că pe aur ar fi pus mâna. Totuși este de remarcat - după cum suntem informați din partea unor persoane autorizate de la Casa de Depuneri - că între 1 Sept. și până la 11 Nov. 1911, Casa de depuneri a funcționat la București. Conform dispoziției d-lui ministru de finanțe Emil Costiniu toate valorile adunate între 1 Sept. și 11 Nov. au rămas la București, cu prilejul evacuării.

Nemții nu s’au atins de nimic...

Casa de Depuneri și Consemnațiuni din București n’a avut să sufere nici un neajuns din partea Germanilor. În schimb, se spune că primele zile ale revoluției rusești ar fi fost susținute cu aurul nostru, transportat la Kremlin. Iar despre bijuteriile familiei regale, ziarul emigranților ruși din Paris, „Poslednia Novosti", crede a ști că au ajuns în vila din stradela Chariton No. 75 din Moscova, unde fusese pe vremuri consulatul norvegian. Tezaurul ar fi fost ascuns de consulul norvegian în zidul clădirii, la primul etaj, cu intenția ca să-l ridice la timp prielnic și să-l predea familiei regale românești. Dar mai târziu fiind silit să plece, misiunea cehoslovacă, s’a mutat la etajul al II-lea. Făcându-se reparații la etajul I-iu, prin anul 1923, bijuteriile ar fi fost descoperite și transportate în depozitele sovietelor spune „Poslednia Novosti”.

CLOPOTNIȚE VECHI


Zilele trecute m’am urcat pe treptele putrezite din clopotnița cu zidurile crăpate de cutremure a Mănăstirei din str. Mihai Vodă, unde sunt acum arhivele Statului. În grosimea temeliilor și sus la clopotniță se pot descoperi ascunzători, mai mari sau mai mici, lăsate în ziduri de un metru sau doi grosime. Ochiul atent surprinde asemenea firide și în zidurile ce susțin bolțile clopotniței din dealul Patriarhiei. După cum, în vremea veche, comorile românești au fost ascunse prin tainițele mănăstiri lor, prin culele cu ziduri groase, prin pivnițele fără fund, dosite și resfirate prin peșterile de la poalele munților, pe sub vadul râurilor... tot așa s’ar fi putut găsi poate și acum ascunzători.

Totuși s’a întâmplat așa, că ceea ce, timp de secole s’a adunat și s’a transmis din generație în generație, să fie încărcat în mai multe convoaie și să fie trimis plocon acelora care credeau că România nu trebuie luată de nemți întrucât - spunea ministrul de răsboi rus de pe atunci - „chestia Constantinopolului și a strâmtorilor” cere ca porțiunea de pământ dintre Carpați, Dunăre și Marea Neagră, alăturată Basarabiei  „rusești” să devină o provincie a marelui imperiu al Țarilor.
 

Dar împrejurările au nimicit planurile, pline de trufie, ale vicleanului ministru de răsboiu al Rusiei țariste, care mai spunea că „românii își exagerează importanța” (notă: parcă am auzit zilele astea un oficiali ruși spunând ceva similar, nu-i așa?)Viitorul rămâne să dea acum răspunsul la întrebarea pusă în capul acestor rânduri și să arate urmările intrigei pusă la cale de generalul Masaloff.”
 
Sursa:
 
- articolul "Se va mai reîntoarce Tezaurul de la Moscova" - semnat Alex. F. Mihail - publicat în revista "Realitatea Ilustrată" - numărul din 20 mai 1934 - disponibil în colecția digitală a B.C.U. Cluj
 

21 de comentarii :

 1. ...greu de comentat când ești pus în fața faptului împlinit! Cred că ne putem resemna și să ne gândim mai bine la aurul, tezaurul pe care-l mai avem.

  RăspundețiȘtergere
 2. Si cum sa il administram singuri, nu-i asa?
  Cat despre resemnare - nu cred ca asta ar trebui sa facem Poate sa reamintim de cate ori e cazul concetatenilor nostri care e fata adevarata a Rusiei.

  RăspundețiȘtergere
 3. Suntem SINGURA tarä de pe Mapamond care ne-am trimis bogätziile - CADOU, la altä natzie. Cand avem atâtea pesteri, unele nici acum investigate suficient. Nemtzii au fäcut din timp buncäre, unde au ascuns valorile muzeale. Rusii la fel. Românii le-au inghesuit la repezealä in trenuri si le-au trimis plocon, unor sträini. Prostia se pläteste. De atunci si pânä acum. Zi de zi.Si mai auzi o multzime de nerozi spunând cu gura plinä: SUNT MANDRU CÄ SUNT ROMAN. Evident. Prostia asta poate fi inscrisä in CARTEA RECORDURILOR. Si, din päcate nu numai asta. Dar, reprezentantzii Guiness sunt in mari dubii, care dintre ele este mai reprezentativä, de-a lungul istoriei?
  S-ar zice cä s-ar putea umple un volum intreg.

  RăspundețiȘtergere
 4. Macar am invatat ceva din gresala din 1917 si in cel de al doilea razboi mondial nu am mai repetat eroarea !

  RăspundețiȘtergere
 5. Titulescu e responsabil de pierderea tezaurului, ca el a decis asa, desi stia prea bine ce situatie instabila e la Moscova. De-aia l-au si ridicat in slavi comunistii.

  RăspundețiȘtergere
 6. Poate si el, poate si familia regala fara aprobarea careia nu se facea acest transfer. Trebuie insa ca fim corecti: socialismul atunci se nastea. Era greau sa vezi viitorul Rusiei fata ţari in acea epoca, ce zici?

  RăspundețiȘtergere
 7. N-avea nici o treaba regele, ca nu el lua asemenea decizii. Titulescu a facut asta (poate nu dezinteresat), desi Blank l-a implorat sa trimita tezaurul la Londra. Pe de alta parte, tezaurul a fost trimis in doua etape. In prima a fost partea cea mai mica a lui, a doua urmand la niste luni distanta. In acest interval de timp a fost evidenta si la Bucuresti instabilitatea de la Moscova. Telefonau saptamanal acolo si de fiecare data era un alt sef care, evident, habar n-avea pe ce lume se afla. Deci, Titulescu, intai secretar de stat la Finante si, inainte de a trimite grosul tezaurului, ministru de Finante, n-are absolut nici o scuza. Daca a fost sau nu o actiune subterana, asta e greu de spus.

  RăspundețiȘtergere
 8. Probabil ca nu. Mi-e greu sa suspectez pe cineva de intentii necurate pentru ca nu cred ca noua putere de la Moscova putea sa inspire incredere din acest punct de vedere. Cat despre alegerea Moscovei, stiu ca Regina Maria mai mult decat Regele Ferdinand a avut un cuvant de spus. Poate ma insel...
  De fapt aici nu incerc sa deslusesc adevarul relativ la aceasta problema. Dupa cum spun si in articol, am incercat doar sa readuc in memoria colectiva povestea tezaurului, pentru ca de foarte multe ori se vorbeste despre el doar estimandu-l din punct de vedere al valorii lui materiale si nu a celei culturale sau istorice. Simpla enumerare din articol a unei parti din obiectele care erau incuse in tezaur e cred mai sugestiva decat orice cifra...

  RăspundețiȘtergere
 9. Din punct de vedere cultural, tezaurul e inestimabil. Chiar si valoarea sa materiala este, din ce am vazut vehiculandu-se, mult subevaluata. Sa ne gandim doar ca acolo au fost nu doar valutele vremii, aur si obiecte apartinand Bancii Nationale, ci si uriase valori personale, unele depuse la Muntele de Pietate, altele inglobate tezaurului, ca efect de turma. Sper sa am timp sa reiau cartea care vorbeste despre toata afacerea, carte din perioada interbelica.

  RăspundețiȘtergere
 10. Si probabil ca o buna parte din informatii sunt inca sub cheia serviciilor secrete. Cert este ca nu vom recupera vreodata decat eventual franturi din acest tezaur - in parte probabil jefuit chiar in timpul revolutiei din Rusia. Cat despre valorile personale si cele neinventariate la "predare"....

  RăspundețiȘtergere
 11. Cred ca nici nu mai vedem ceva inapoi, pentru ca nu cred ca mai exista altceva decat tablourile la Ermitaj, iar pe alea nu le dau din "principiu". Parti importante din tezaurul de la Pietroasa, probabil sunt acum transformate in lingouri, fireste, ceea ce nu ne-au inapoiat; ca altceva nu ne-au dat inapoi.

  RăspundețiȘtergere
 12. Ramanem in schimb cu o mostenire importanta: nostalgicii Marii Rusii !

  RăspundețiȘtergere
 13. În 2003, cu ocazia aniversării jubileului de 300 de ani, am vizitat St. Petersburg. Şi evident Muzeul Ermitaj. Am avut noroc de o ghidă nemţoaică, care ne-a spus că o întreagă aripă - care nu se poate vizita, cuprinde obiecte de artă, preţioase etc. LUATE cu japca din diferite ţări. Să fie oare şi Tezaurul României acolo? Cine îşi imaginează că va mai scoate o singură centimă din mâna rusului e la fel de prost ca cei care le-a dat PE TAVĂ asemenea tezaur, nepreţuit. Peste 94 tone de aur din care s-a restituit doar o parte infimă. Le-a fost frică de armatele Puterilor Centrale şi le-a dat ruşilor spre păstrare… şi ei s-au conformat, ÎL PĂSTREAZĂ. TEMEINIC. Egal ţarist sau comunist rusul a fost şi va rămâne RUS. Unde a fost biserica atotştiutoare? Din cele mai vechi timpuri în caz de război oamenii îşi îngropau comorile. Vezi tezaurul de la Pucioasa, sau, mai trist cel de la Sânnicolau Mare – cel mai mare tezaur aparţinând Evului Mediu timpuriu. Aflat astăzi în proprietatea Austriei şi expus la Kunsthistorisches Museum - Viena. Nici cel puţin nu se spune că a fost al românilor, pe vitrina respectivă este scris: „Goldschatz von Nagyszentmikls” .
  Nu uitaţi LOZINCA aia ultra vehiculată: “Sunt mândru că sunt român”… că într-adevăr, aveţi de ce…

  RăspundețiȘtergere
 14. Situatia s-a repetat oarecum in Al doilea Razboi. Depozitat initial la Tismana in iulie 1944 a fost "descoperit" de comunisti in 1947. De aici nu prea se mai stie ce s-a intamplat. Dupa unele surse acele 320 de tone de aur fin ar fi ajuns la Banca Nationala. Alte surse - credibile - spun ca aurul ar fi fost "evacuat" in URSSS dupa ce ar fi fost transformat in lingouri STAS tip URSS. Poate ar fi cazul ca Banaca Nationala sa ne spuna adevarul???

  RăspundețiȘtergere
 15. Minciuna stă cu regele la masă
  Dar asta-i cam de multişor poveste
  De când sunt regi, de când minciună este
  Duc împreună cea mai bună casă...
  ...............................

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Fiind democratie avansata, sunt mult mai numerosi mesenii in zilele noastre! :)

   Ștergere
 16. revin după 4 ani, când am SEMNAT ANONIM, apoi după alţi 2 ani, când am renunţat DEFINITIV la anonimat

  ATUNCI, guvernul şi clasa Conducătoare a dat dovadă de ENORMĂ INTELIGENŢĂ dând pe tavă COMORI INESTIMABILE ale României
  ACUM, tot SCUMPII CONDUCĂTORI, VÂND străinilor nu numai comorile pământului şi ale mării, ci ÎNSĂŞI PĂMÂNTUL ŢĂRII. În aceste condiţii, s-ar putea ca tare, tare curând FOSTA ROMÂNIE să existe DOAR în cărţile de istorie Poate că ar fi tare bine ca Imnul Naţional să fie cântat la fel ca în Japonia, ZILNIC la începutul zilei de lucru în TOATE INSTITUŢILE, pt. ca versurile ARZĂTOARE ale lui Andrei Mureşean să fie recepţionate aşa cum au fost gândite CU SUFLETUL
  DEŞTEAPTĂ-TE ROMÂNE


  RăspundețiȘtergere
 17. Rusia e un vecin perfid, mincinos, lacom, apucător și fără cuvânt. Și-au trezit ura și desconsiderarea întregii lumi civilizate. De la toți vecinii au furat teritorii, bunuri, valori... Și se mai cred o nație mesianică... Ar vrea să cucerească toată planeta...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu pot să contrazic ceea ce spui. Te mai aștept pe blog, Raul!

   Ștergere
 18. Articolul este total în favoarea nemților. Probabil e scris de vreun fost student al nemernicului Bolta. Nemții nu au mai avut ce lua dar au căutat cu acribie orice document sau obiect istoric național, orice înscris și orice amintirea a istoriei neamului românesc! Astfel, au furat și au topit pînă și clopotele mînăstirilor și bisericilor care aveau pisanii pe ele, au ars orice document găsit prin acestea și au căutat cu mare furie capul voievodului Mihai Viteazul spărgîndu-i piatra tombală de la Dealu...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Articolul a fost publicat de Alex F. Mihail, reporter în anul 1934 al săptămânalului „Realitatea Ilustrată” si are ca temă Tezaurul României. Și e semnat. (comentariile de azi sunt anonime, e mai simplu așa :) )

   Ștergere