De ieri și de azi: Cele mai frumoase zece cuvinte din limba română

Recomandări:

Cele mai frumoase zece cuvinte din limba română


Revista Realitatea Ilustrată” lansa în numărul său din 15 iunie 1933 o invitație cititorilor săi: aceea de a participa la alcătuirea unui clasament al celor mai frumoase cuvinte din limba română. Tema aleasă mi-a stârnit curiozitatea și m-a făcut să caut rezultatul acestui adevărat “sondaj de opinie”, publicat câteva săptămâni mai târziu. Dar să vă nu sărim peste etape și să citim mai întâi regulamentul:REALITATEA ILUSTRATĂ” a instituit un concurs pentru alegerea celor zece cuvinte mai frumoase din limba română. Atracțiunea cea mai mare a acestui concurs constă în extrema lui simplicitate. Vi se cere să stabiliți o listă de zece cuvinte: cele mai frumoase din limba română. Pentru simplificare se vor alege numai substantive comune, de pildă: între glorie, glorios, glorificat, glorific, vom alege un singur cuvânt: glorie.

REGULAMENTUL CONCURSULUI


1) Pot participa la concursul nostru toți abonații și cititorii;
2) Toate răspunsurile vor trebui să cuprindă, scris citeț, numele și adresa trimițătorului și să fie făcute sau pe buletinul pe care-l tipărim special în această pagină, sau pe o foaie de hârtie, de același format.
3) Odată cu răspunsul, abonatul va lipi pe dosul buletinului, banda de abonament.
4) Cititorii cu numărul vor trebui să anexeze la răspunsul lor bonul pe care-l publicăm în pag. 28.
5) Toate scrisorile se vor trimite la redacția revistei „REALITATEA ILUSTRATĂ“, str. C. Mille 1, în scrisoarea simplă, menționându-se pe plic „PENTRU CONCURSUL DE CUVINTE“.
6) Răspunsurile vor fi grupate. Prima grupă va conținea toate acele răspunsuri care menționează (indiferent de ordine) cele zece cuvinte din lista tip; a doua grupă va conținea răspunsurile care nu menționează decât nouă cuvinte din lista tip; a treia opt și așa mal departe. În fiece grup răspunsurile vor fi apoi clasificate, evaluându-se numeric pentru fiecare din cuvânt depărtarea între poziția pe care o ocupă pe buletinul de răspuns și poziția pe lista tip. De pildă, un cuvânt situat în al șaselea rând pe buletinul de răspuns și în al patrulea rând pe lista tip, va însemna o depărtare de două puncte. Pentru fiecare răspuns se vor totaliza aceste puncte de depărtare și ele vor determina clasificarea. Premiul întâi îl va primi răspunsul cu cele mai puține puncte de distanțare. Fiece răspuns va fi însemnat și cu un număr de ordine, la primire. În caz de egalitate la puncte, acest număr va decide pentru acordarea premiului.
7) Clasificarea - dat fiind numeroasele operațiuni ce trebuiesc făcute - va dura până la 1 August, când vom distribui și premiile.


PREMII


Se acordă 20 de premii în valoare totală de 12.000 lei și anume:

Premiu 1: 2.000 lei în numerar.
Premiul II și III: câte un aparat de radio în valoare de 3.000 lei fiecare.
Premiul IV, V și VI: câte un aparat fotografic „Agfa-Box“.
Premiul de la VII - XX: cărți în valoare de 200 lei, din editura „Adevărul”.

 


Cele mai frumoase zece cuvinte din limba română

 
Rezultatul concursului a fost publicat în numărul din 3 august 1933, fiind însoțit de precizări suplimentare: Gruparea s'a făcut în modul următor: s'au însemnat cuvintele alese de fiecare cititor în parte, notându-se numărul celor comune la mai mulți participanți. În felul acesta s'au găsit cuvinte repetate de două, trei, patru, zece, o sută de ori. În urmă s'a stabilit o listă a celor zece cuvinte repetate mai mult, clasificându-se cuvintele după acest număr. Astfel, cuvântul “Dor” ne-a fost indicat de 115 participanți, cuvântul Doină” de 112, Mamă” de 69, Glorie” de 55, ”Amurg” de 48, ”Freamăt” de 43, Patrie” de 37, ”Lacrimă” de 35, Murmur” de 32, ”Mioară” de 28, România” de 23, etc. Am putut astfel forma o listă tip de zece cuvinte indicate cel mai mult:


  
Am ales dintre răspunsuri pe acelea care se apropie mai mult de lista tip, atât prin cuvintele indicate cât și prin ordinea lor.”


Intuiția îmi spune că rezultatul unui astfel de concurs organizat astăzi nu ar fi foarte diferit de
topul celor mai frumoase cuvinte din limba română stabilit de revista “Realitatea Ilustrată” acum aproape nouă
decenii. Posibil să mă înșel…

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu